Razem wspieramy sport w naszym mieście, dołącz do UMKS Korab Łask…

W imieniu Zarządu Uczniowskiego Miejskiego Klubu Sportowego Korab – Łask pozwalamy sobie złożyć Państwu propozycję współpracy mającą na celu finansowe wsparcie klubu piłkarskiego.
Jesteśmy nową powstałą szkółką piłkarską dla dzieci od lat 5, której celem nadrzędnym jest kształtowanie osobowości dziecka. Przy wysokim poziomie umiejętności, celem będzie przygotowanie dziecka – piłkarza do reprezentowania jak najwyższego szczebla rozgrywek sportowych. W przyszłości cel perspektywiczny to utworzenie całej piramidy szkoleniowej dla dzieci oraz młodzieży od 6 do 18 roku życia oraz nawiązanie współpracy z klubami wyższych lig pod kątem:
*szkolenia młodzieży w zakresie piłki nożnej;
*udział zawodników UMKS Korab – Łask w zajęciach organizowanych przez kluby partnerskie min. w treningach, meczach, turniejach, obozach szkoleniowych, badaniach oraz innych wspólnych inicjatywach;
*współpracy trenerów;
*pomoc w organizacji turniejów;
*umożliwienie przedstawicielom UMKS Korab – Łask obserwacji meczów z udziałem drużyn partnerskich;
*tworzenia wspólnych projektów szkolenia młodzieży w zakresie piłki nożnej i wdrażanie ich w życie
*działań marketingowych polegających między innymi na zamieszczaniu informacji – reklamy na nośnikach Klubu odnośnie istniejącej współpracy.

Grupa oddanych i wiernych kibiców, a także życzliwość i przychylność władz lokalnych nie wystarczają w obecnych czasach, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji, jaką jest klub piłkarski. Z tego względu sponsorzy – ich wiedza oraz pomoc finansowa i rzeczowa są nieodzownym wsparciem w codziennej działalności.

Firmy, instytucje, przedsiębiorstwa coraz częściej i chętniej zaczynają korzystać z narzędzia, jakim jest marketing sportowy. Sport staje się bowiem kluczowym elementem budowania i umacniania pozytywnego wizerunku firmy, a emocje związane z rywalizacją sportową wzmacniają efekty działań marketingowych, podnosząc jednocześnie ich skuteczność.

Nasz klub dostrzega i docenia dwustronne możliwości tkwiące w konsekwentnych oraz zaplanowanych działaniach z zakresu sponsoringu sportowego. Staramy się aby korzyści płynące z naszej współpracy rozkładały się równomiernie, przynosząc jak najwięcej pozytywnych efektów dla każdej ze stron. Zależy nam na budowaniu trwałych relacji i utrzymaniu stałej współpracy.

Podstawą naszych działań jest partnerska i profesjonalna rozmowa, dzięki której jesteśmy w stanie precyzyjnie określić potrzeby i wybrać optymalne sposoby realizacji oczekiwań obydwu stan. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy tworzyć siłę UMKS KORAB ŁASK, przyczyniając się do sukcesów sportowych.

https://korab-lask.pl/zostan-sponsorem-korabia/